เกี่ยวกับเรา

อากาเป้ เป็นคำมาจากภาษากรีก มีความหมายว่า
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรัก ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดี เมื่อมีการประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง
(จาก พระคริสตธรรมคัมภึร์ 1 โครินธ์ 13:4-7)

 

“ความสุขของการบรรลุเป้าหมายนั้นก็สำคัญพอๆกับความสุขในการทำงานเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ”

ขอต้อนรับสู่ชุมชนคนรักดนตรี อากาเป้ มิวสิค สตูดิโอ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง รวมเข้ากับความเป็นมืออาชีพของครูผู้สอน เรามั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะมีประสบการณ์การเรียนดนตรีที่แสนวิเศษที่อากาเป้ มิวสิคสตูดิโอ การพัฒนาทางดนตรี พร้อมกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์นั้น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในชีวิตที่จะประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน เราก็จะปลูกฝังความรัก ในดนตรีให้กับผู้เรียนของเราอีกด้วย คณะที่ปรึกษาของเรายินดีที่จะ้ร่วมมือกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เพื่อที่จะให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้